En grupp människor står och samtalar i skogen . Foto: Jerker Bergdahl

Pengar finns att söka för kompetensutveckling inom skog

Nyhet - 23 april 2021

Vi vill tipsa om att det finns sammanlagt 20,5 miljoner kronor att söka hos Skogsstyrelsen för kompetensutveckling inom skog!

Företag, myndigheter och organisationer kan söka pengar för att ordna kurser eller informationsinsatser för andra, inom flera olika ämnesområden, exempelvis att motverka markskador inom skogsbruk, skogens påverkan på vatten och att förebygga effekter av klimatpåverkan. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021.