Våtmark i Blekinge, utanför Karlskrona. Foto: Lena Allthin

Ny rapport beskriver nyttorna med våtmarker och svämplan

Nyhet - 01 oktober 2019

Nu har vi publicerat en ny rapport i Grip on Lifes rapportserie. Rapporten beskriver nyttorna vi får från våtmarker och svämplan i skogslandskapet, vad som påverkar dem positivt eller negativt och hur vi kan bevara och stärka dem.

Våtmarker och svämplan i skogen levererar många ekosystemtjänster som vi människor är beroende av men ofta tar för givet; de renar vatten, binder kol, utjämnar vattenflöden och är viktiga för såväl djur och växter som för friluftsliv och rekreation. Samtidigt påverkas ekosystemtjänsterna mycket av oss genom hur vi behandlar vatten i landskapet och även skogen i anslutning till vatten. 

Rapporten Ekosystemtjänster knutna till våtmarker och svämplan i skogslandskapet kan användas som underlag för att synliggöra kopplingen mellan vårt välbefinnande och en fungerande natur samt för lärande och dialog kring ekosystem, ekosystemtjänster, påverkan och möjligheter. 

Rapporten tar också upp ekonomisk värdering av ekosystemtjänster, vilket innebär att tjänsterna värderas baserat på nyttan de skapar för människan i form av samhällsnytta eller företagsekonomisk lönsamhet. Att synliggöra ekosystemtjänsternas värde bidrar till att politiker och organisationer kan fatta mer informerade beslut med hänsyn till människors behov av fungerande ekosystem.