Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Möt oss vid Målsjön!

Nyhet - 12 april 2022

Välkommen på utflykt till härliga Målsjön i Kristdalabygden! Dela med dig av dina kunskaper om närområdet och lär dig mer om hur du kan engagera dig för ett friskare vatten i området runt Virån och Målsjön.

Tid: Lördag den 21 maj, klockan 10-13
Plats: Ängsladan vid Målsjön

Vi vill tillsammans med dig lyfta fram platser i anslutning till vatten som du uppskattar särskilt i området – dina smultronställen helt enkelt! Vi vill också veta om det är något i området som du upplever påverkar det du uppskattar negativt.

Vi bjuder på fika från Mellingerums kafé.

Program

  • Aktiviteter för barnen
  • Målsjöns historia, nutid och framtid
  • Vårt vatten – vattnets betydelse i landskapet och människans påverkan på vattnet nu och då
  • Smultronställemetoden: Vad är det och varför vill vi pröva metoden här? Dela med dig av dina favoritplatser i området genom att markera dem på en karta.

Under dagen får du bland annat träffa Emåförbundet och Naturcentrum på plats. De delar med sig av sin kunskap om livet i vattnet och vad vi kan tänka på för att värna om vattnet i landskapet. Även Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd, Oskarshamnsbygdens fågelklubb, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Kalmar är på plats.

Anmälan var öppen till den 16 maj.