In flight, Sweden-September 23, 2017: Phantom 3 in mid air. Foto: Thomas Males

Lyckad start för samverkan om Mieån och Lyckebyån

Nyhet - 01 april 2019

Kvällen den 28 mars var det inspirationskväll och uppstart för samverkansprocesserna kring Mieån och Lyckebyån i Blekinge. Ett sjuttiotal intresserade och glada markägare, företagare, representanter från diverse organisationer och andra kom och lyssnade på inspirerande föreläsningar om våra vattendrag och vattnets betydelse för oss människor.

Vi fick ta del av konsulternas rykande färska resultat från deras lägesrapporter om respektive vattendrag, spännande historier om våra vattenväsen och vad man måste tänka på för att lyckas med att samverka. Vi fick också höra om lyckade projekt som Kristianstads vattenrike och mycket annat.

Många nappade på erbjudandet att vara med och arbeta aktivt för att bevara och förbättra för vattendragen i vår samverkansprocess som startar till hösten. Vi är glada att så många vill vara med och ser fram emot fortsatt samverkan!