Lennart Henriksson föreläste på skogsträffar

Nyhet - 17 september 2019

I slutet av augusti och början av september anordnade vi skogsträffar vid Håltjärnsbäcken. Både enskilda skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruk deltog vid träffarna, som lockade närmare 50 personer. Vi diskuterade vattenmiljö och Lennart Henriksson föreläste.

Värdar för träffarna var Skogsstyrelsen, Mellanskog och Länsstyrelsen Västmanland, som alla är partners i Grip on Life.

Den 29 augusti och den 1 september arrangerade vi skogsträffar för skogsägare för att prata om hur man bedriver skogsbruk utan att skada vattenmiljöer. Lennart Henriksson, specialist på vattenekologi, gästade träffarna och berättade om vatten och skogsbruk.

Den 30 augusti ordnades en liknande skogsträff för yrkesverksamma inom skogsbruk. Träffen hölls i fält i övre Hedströmmens avrinningsområde. Syftet med träffen var att förmedla viktig kunskap om vattenmiljöerna och hur vi kan förbättra dem, men även att diskutera arbetssätten i Grip on Life med deltagarna. Förutom Lennart Henriksson gästade även Eva Ring från Skogforsk, som berättade om de senaste kunskaperna inom dikesrensning.

Totalt deltog omkring 20 skogsägare på träffarna. På träffen för yrkesverksamma medverkade ungefär 30 personer.