Markfuktighet, 3D-karta. Foto: William Lidberg, SLU

Lär dig mer om markfuktighetskartor

Nyhet - 30 mars 2021

Hur använder man egentligen markfuktighetskartor? Vi vill tipsa om en handledning som beskriver hur kartorna kan användas för att förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder.

Markfuktighetskartor visar var det finns fuktiga och blöta områden intill sjöar och vattendrag och innehåller betydligt fler vattendrag jämfört med konventionella kartor. En del av kartorna visar markfuktigheten även i torrare områden.

Handledningen finns på Skogforsks webbplats.