Del av vandringsslingan/demoslingan Vattnets värden utmed Fylleån i Halland (Björkelund). Foto: Karin Malm

Invigning av vandringsleden Vattnets värden vid Fylleån i Halland

Nyhet - 26 augusti 2019

Lördagen den 31 augusti invigs en ny vandringsled vid Fylleån av Hallands landshövding Lena Sommestad. Fylleån är skyddad bland annat för sin unika lax-stam och ovanliga bottenfauna. Vandringsleden, Vattnets värden, är utformad som en kurs i miljöhänsyn och med sina goda exempel visar den vägen för hur man kan rädda unika miljöer i vattendrag.

Tid: Den 31 augusti, kl. 10.00-14.00
Plats: Björkelund, utmed riksväg 25, cirka 3 kilometer sydväst om Simlångsdalen. Följ skylt ”Björkelund” från väg 25.

Vandringsleden intill Fylleån vid Björkelund har rustats upp med nya spänger och kompletterats med informationsskyltar om livet i och vid vattnet i ån. Längs med den två kilometer långa slingan finns också information om hur till exempel skogs- och jordbruk påverkar vattnet och vilken hänsyn man behöver ta för att inte skada vattenmiljöer vid åtgärder på land

- Vid sidan av naturupplevelsen blir en vandring längs leden som en kurs i miljöhänsyn förlagd till naturens eget klassrum. Vi hoppas det ska bidra till ett bättre skydd av de unika vattenmiljöerna så att de kan bevaras och utvecklas både här och på andra håll i landet, säger Karin Malm, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens distrikt i Halland.

Slingan är försedd med ett tiotal skyltar som visar allt från kantzoner och utströmningsområden till skyddsvärda arter i vattnet och på land. Tanken är att man ska kunna gå slingan själv och ta del av budskapet på skyltarna samtidigt som man ser det i verkligheten på plats.

Laxen i Fylleån betraktas som en av fem ursprungliga laxstammar i Halland men här finns även sällsynta växter och den rikaste bottenfaunan med flest arter i hela länet. Det är bara några exempel på vilka miljövärden som finns i området och som bidrar till att det är klassat som ett Natura 2000-område.

Välkommen!

Program

10.00 Inledning med information och bandklippning av landshövding Lena Sommestad.

10.30-13.00 Guidade visningar av slingan varje hel- och halvtimme.

10.00-14.00 Aktiviteter runt gården. Lär dig mer! Vilka djur finns i Fylleån? Är laxen i Fylleån unik? Havsnejonöga ett levande fossil! Behövs kalkning i Fylleån eller är försurningen borta? Arbete i vattenråd.

11.00 Korvgrillning

Vid invigningen medverkar Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Fylleåns vattenråd och Halmstad kommun.