Del av vandringsslingan/demoslingan Vattnets värden utmed Fylleån i Halland (Björkelund). Foto: Karin Malm

Hur påverkas Grip on Life av covid-19?

Nyhet - 08 april 2020

Covid-19 påverkar hela samhället – så även projektet Grip on Life. Det innebär exempelvis att vi ställer in möten och andra evenemang under våren och gör justeringar i vår tidplan.

Hittills påverkas projektet främst av att fysiska möten ställs in eller skjuts upp. Det handlar om samverkansträffar, fältmöten, workshops med mera. Arbetet i Grip on Life fortsätter nu efter bästa förmåga. Det innebär bland annat att vi gör en del ändringar i tidplanen och försöker tidigarelägga aktiviteter som fältarbete, rapporter, handledningar, checklistor, informationsblad, broschyrer och skyltar.