Besök vid demoslingan vid Svanån i maj 2018. Foto: Tomas Järnetun

Grip on Life på Gäddans dag

Nyhet - 11 april 2020

Den 7 april var Grip on Life vid Kronobäcks gäddfabrik söder om Mönsterås för att medverka i Gäddans dag. Gäddans dag är en aktivitet för hela familjen och vi fanns på plats för att träffa besökarna, berätta om projektet och betydelsen av vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Gäddans dag är en årligen återkommande aktivitet som arrangeras av Mönsterås kommun vid våtmarksområdet i Kronobäck. Våtmarken anlades för att skapa bättre förutsättningar för östersjögäddornas fortplantning och har blivit en succé, en riktig gäddfabrik! Gäddfabriken är ett utmärkt exempel på en lyckad våtmarksrestaurerings som lett till många positiva effekter, inte bara för gäddorna.

Varje år medverkar ett antal företag och organisationer i Gäddans dag och anordnar olika typer av aktiviteter, håller föredrag och informerar om sin verksamhet. Vi passade på att träffa besökarna och berätta om Grip on Life, betydelsen av våtmarker i skogslandskapet och hur viktigt det är att visa hänsyn mot vattendrag vid skogsbruksåtgärder för att de ska fortsätta kunna leverera viktiga ekosystemtjänster, så som vattenrening, flödesreglering, erosionsskydd och rekreation. Omgivningarna runt Kronobäcks våtmark ger möjligheten att på ett pedagogiskt sätt förklara olika processer och effekter kopplade till åtgärder vid skogens vatten och betydelsen av funktionella kantzoner.

Det var en lyckad dag där vi kunde knyta kontakter med både invånare, markägare och andra intresserade.