Laxbäcken i Vilhlemina. Foto: Elisabet Andersson

Grip on Life på årets Havs- och vattenforum

Nyhet - 28 maj 2019

Grip on Life arrangerar en workshop på årets stora vattenkonferens, Havs- och vattenforum i Göteborg den 4-5 juni. Temat för konferensen är anpassning till klimatförändringar och vår workshop handlar om åtgärdsarbete i ett föränderligt klimat och hur vi kan utveckla värdefulla vattenmiljöer i skogslandskapet.

På eftermiddagen den 4 juni kan du delta i vår workshop, "Tillsammans utvecklar vi värdefulla vattenmiljöer i skogslandskapet". Workshopen leds av Therese Stenholm Asp, länsstyrelsen Blekinge, Tobias Eriksson, länsstyrelsen Västerbotten och Carina Pålsson, länsstyrelsen Kalmar. 

Havs- och vattenforum anordnas för sjunde gången av Havs- och vattenmyndigheten, som också är en partner i Grip on Life.

Workshopens innehåll

Under workshopen presenterar vi först exempel på hur vi i projektet arbetar med att ta fram bra planeringsunderlag för åtgärder i ett avrinningsområde med fokus på vattenbalans i ett förändrat klimat. Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar har tagit fram ett hydromorfologiskt (HyMo) åtgärdsprogram för Lyckebyån.

Länsstyrelsen Blekinge har även tagit fram en vattenbalansmodell för Lyckebyån och Länsstyrelsen i Kalmar har gjort en mer detaljerad modellering av Emåns avrinningsområde där en rad olika scenarier tagits fram för både höga och låga flöden.

Dessutom presenterar vi det återställningsarbete av en dikad våtmark samt det uppföljningsprogram för att följa upp effekterna av restaureringen som kommer att utföras av Länsstyrelsen i Västerbotten i samarbete med Skogsstyrelsen och SLU i Umeå.

Det kommer också att finnas tid till erfarenhetsutbyte kring arbetet med åtgärder och uppföljning. Hur ska vi tänka kring åtgärder i ett föränderligt klimat? Hur följer vi upp åtgärder på bästa sätt? Hur löser vi en tillräckligt långsiktig uppföljning för att verkligen se effekt av våra åtgärder?