Karlsbäcken i Lögdeälven, Västerbotten, efter restaurering. Foto: Tobias Eriksson

Flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering samlade

Nyhet - 11 september 2019

Under tre dagar träffas flera av landets främsta experter inom vattendragsrestaurering för att i fält besöka olika restaureringar som gjorts i vattendrag i Västerbottens län. Målet är att utvärdera resultatet för att kunna utveckla restaureringen inför framtiden.

Restaureringsexperter från länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, Ume/Vindelälvens fiskeråd, Skellefteå kommun, Havs- och vattenmyndigheten, samt forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet träffas den 11-13 september för att titta på genomförda restaureringar och diskutera framtidens restaurering i flottledspåverkade vattendrag. Initiativet till träffen kommer från oss i Grip on Life.

Program

11 september: Studie av restaurerade sträckor i biflöden till Vindelälven, norr om Lycksele

12 september: Studie av genomförda och pågående restaureringar i Lögdeälven, Bjurholm

13 september: Studie av Rickleåns nedre sträckor.

Metoder i ständig förändring

Dessa fältdagar kommer att skapa en viktig grund i det utvecklings- och samordningsarbete som pågår. I Västerbotten har länsstyrelsen, kommuner, Ume/Vindelälvens fiskeråd med flera, under flera år arbetat hårt för att restaurera flottledspåverkade vattendrag och goda kunskaper och erfarenheter har byggts upp. Dock återstår väldigt mycket arbete samtidigt som metoder och teknik utvecklas hela tiden. Dessutom skiljer sig både förutsättningar och erfarenheter åt mellan olika delar av landet. Fältträffar som dessa ger möjlighet att gemensamt titta på och diskutera det restaureringsarbete som gjorts hittills.

Språngbräda för ökad kompetens

Grip on Life är tänkt att fungera som en katalysator i restaureringsarbetet. I I projektet kommer till exempel Länsstyrelsen Västerbotten att ta fram interaktivt utbildningsmaterial för arbetsledare och grävmaskinister. Dessutom har Havs- och vattenmyndigheten just påbörjat sitt arbete med att ta fram en digital restaureringsplattform, som ska ge riktlinjer och stöd i det restaureringsarbete som görs i hela landet.