Grupp-utbildning i skogen. . Foto: Jerker Bergdahl

EU-toppchef besöker Grip on Life i Halmstad

Nyhet - 26 juni 2019

Den 27–28 juni besöker chefen för EU:s miljöprogram LIFE, Angelo Salsi, Sverige för att följa upp arbetet i Grip on Life. Halmstad har blivit utsedd till värd för mötet och får därmed också visa lokala exempel på vad vi gör i projektet.

– Det är mycket hedrande att Angelo Salsi kommer på besök till oss för att få veta mer om Grip on Life. Vi har förstått att det är ovanligt att han besöker projekt, så det är naturligtvis roligt att han väljer att komma hit till Halmstad, säger Karin Malm, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Halmstad och delprojektledare i Grip on Life.

Vid mötet kommer Grip on Lifes projektledning att redogöra för arbetet i projektet, uppnådda mål hittills och kommande aktiviteter. Under fredagen den 28 juni görs även ett fältbesök till Björkelund vid Fylleån där Skogsstyrelsen ska anlägga en demoslinga intill ån med information om biologiska värden i ån, strandzonen och den närliggande skogen. Demoslingan invigs den 31 augusti i år.