Balansgång över en bäck.  Foto: Mostphotos

Emån blev klassrum för en dag

Nyhet - 05 juni 2019

Vad spelar träden för roll för fiskarna? Vad gör det om vi människor kör med maskiner i skogen? Vad hittar vi för spännande arter under ytan? Allt detta och lite till fick elever i mellanstadiet lära sig under en spännande och lärorik dag vid Emån.

Den 3 juni ordnade vi i Grip on Life, tillsammans med Naturskolan vid Emån och Sportfiskarna, en heldag kring vatten och vattendrag för elever i årskurs 5 och 6 och deras lärare.

Vi utgick från Emåns ekomuseum i Bodafors. Eleverna fick gå längs med Emån och vi pratade om trädens betydelse för vattenlevande arter och vattenkvaliteten. Vi hade artkunskap och möjlighet att få en större förståelse för sin egen roll i naturens kretslopp. Under dagen testade vi också elfiske, håvning och vadarstövlar. Aktiviteterna är kopplade till läroplanen för mellanstadiet.

Delar av Emån är klassat som Natura 2000-område och vi berättade om handlingsplanen (PAF). PAF står för "Prioritized Action Framework for Natura 2000" och är en nationell handlingsplan med insatser och åtgärder som hjälper till att skydda och bevara känslig och värdefull natur i Natura 2000-områden.

Förhoppningsvis fick både elever och lärare ökad kunskap om ekologiska värden och förbättrad hänsyn till vatten vid olika skogsåtgärder.