En solbelyst spång i eklandskap. Foto: Ulf Lindroth

Se inspelningarna från årets Våtmarkskonferens

Nyhet - 22 oktober 2021

Den 29-30 september hölls Grip on Lifes och Våtmarksfondens konferens ”Medvind i våtmarksarbetet?”. Nu finns chansen att se inspelningarna från konferensen.

På våtmarkskonferensen kunde deltagarna lyssna till föredrag från bland andra Eva Amneus Mattisson från Naturvårdsverket och Heidi Krüger från Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Under konferensens första dag delade Våtmarksfonden också ut Våtmarksstipendiet till Daniel Bergman som förvandlat en gammal mossodling till en våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikare fågelliv samt för att ge möjlighet för allmänheten att få naturupplevelser och rekreation.

Dag två talade bland andra Carl-Johan Olsson från Södra skogsägarna, Markus Hoffman från Lantbrukarnas riksförbund samt Therese Ehrnstén från Naturskyddsföreningen.

Se inspelningarna från konferensen

Fram till den 5 november kl. 15.00 kan du se inspelningarna från konferensen på Grip on Lifes Youtubekanal.