Demoslingan Sandvadsbäcken-Emån utanför Kalmar. Foto: Martin Hederskog

Demonstrationsslinga i Kalmar

Nyhet - 15 februari 2022

I närheten av Kalmar hittar du vår demonstrationsslinga Sandvadsbäcken-Emån. Där visar vi hur man kan bedriva ett lönsamt skogsbruk och samtidigt bevara och återskapa värdefulla vattendrag och våtmarker i landskapet.

Slingan mäter 3,4 kilometer och du som besöker den kan välja att gå en eller flera sektioner av slingan. Längs med stigen finns informationsskyltar som visar dig praktiska exempel på hur man kan tillämpa god miljöhänsyn i skogsbruket. Vid Ryssängen har vi återskapat ett våtmarksområde genom att blockera grävda diken.

Slingan ligger 7 km nordväst om Fliseryd i Mönsterås kommun utmed Emån, i höjd med Kylleholm (en holme i Emån). Lättast når du slingan via Finsjövägen och svänger av mot Baronhultet, efter 1,5 kilometer är du framme.

De kommande åren kommer vi bygga fler demonstrationsområden på olika platser i landet för att visa upp olika skogsbruksmetoder nära vatten.