Grupp i skog.  Foto: Vilhelm von Unge

Arbetet med demonstrationsslingor har startat

Nyhet - 04 april 2019

Vi ska skapa ett stort antal demonstrationsslingor för att visa hur skogsbruk ska bedrivas för att minimera påverkan på vattendrag och våtmarker. Det är framför allt de fyra skogsägarföreningarna i projektet som runt om i landet skapar demonstrationsslingor för sina medlemmar och entreprenörer. Hos Södra Skogsägarna är arbetet igång.

Redan i november förra året hade Södra en träff med sina naturvårdsombud och informerade om Grip on Life och Södras del i projektet.

Vid mötet gick man även igenom vad en lämplig demonstrationsslinga ska innehålla så att alla ombud kan fundera och komma med förslag på lämpliga vattendrag. Demoslingorna kan exempelvis visa

  • hur vatten, växt- och djurliv ser ut där man tagit god miljöhänsyn vid skogsbruk
  • kantzonens funktioner och hur man skapar och sköter en kantzon
  • rensning av diken, skyddsdikning och dikesproppar
  • hur man bygger broar och använder stockmattor över blöta partier vid avverkning.

- Vi har fått flera förslag på områden för demoslingor, säger Carl-Johan Olsson, som samordnar arbetet med Grip on Life på Södra. Under våren kommer vi att besiktiga dem för att se om de är lämpliga eller inte. När vi hittar ett lämpligt vattendrag drar vi igång och bygger slingan.

Södra Skogsägarna planerar att bygga totalt 15-20 demonstrationsområden under projekttiden.