Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Anmäl dig till Grip on Lifes konferens

Nyhet - 01 oktober 2020

Anmälan är nu öppen till Grip on Lifes digitala konferens den 11–12 november: Regionalisering och prioritering av åtgärder inom våtmarker, sötvatten och skog - genomförande av planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 åren 2021-2027. Sista anmälningsdag är den 31 oktober.

Med utgångspunkt i planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 kommer vi bland annat att diskutera vilka åtgärder som har bäst effekt, hur behoven skiljer sig åt regionalt, samt vilka prioriteringar som behöver göras mellan åtgärder, naturtyper och artgrupper.

Under de två dagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.

Konferensen är kostnadsfri för alla deltagare. Välkommen!