Workshop med samverkansgruppen i Blekinge. Foto: Ola Runfors

Vi samverkar för hållbara åar i Blekinge

Nyhet - 31 maj 2022

Med siktet inställt på en hållbar Mieå och Lyckebyå kunde vi äntligen samlas och återstarta våra samverkansgrupper i Blekinge. Pandemin har omöjliggjort samverkansprocessen, men nu var det full fart på deltagarna – vilket engagemang!

När vi äntligen kunde ses igen i våra samverkansgrupper i Blekinge identifierade vi bevarandevärde, nyckelattribut och indikatorer. Post it-lapparna fyllde den ena tavlan efter den andra. Vad är ett hållbart vattendrag? Vad innebär bra status? Vilka insatser och åtgärder behövs i vattendragen? Vad krävs för att få en variationsrik skog och hur får man till det i praktiken? Många komplicerade frågor och kvalificerade svar att arbeta vidare med.

Arbetet fortsätter på kommande workshops och ska mynna ut i handlingsplaner för de två Blekingeåarna.

Under dagen guidades även deltagarna på en miniexkursion. Utmed Mollsjöns strand hade Skogsstyrelsen anlagt en liten demonstrationsyta där man gjort olika naturvårdsåtgärder i syfte att veteranisera träden. På så sätt kan man påskynda naturvärdenas utveckling.

Fortsättning följer!