Sågverk. Foto: Henry Stahre

Motorsågsutbildning Nivå I − industri

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt inom sågverks- och massaindustrin. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå I, såsom att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn.

Utbildningen ger dig kunskap om de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg och alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin. Efter genomgången utbildning ska du kunna bedöma spänningar och kapa loss virke på ett säkert sätt. Du får även lära dig om allmänna säkerhetsbestämmelser, användning, vård och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå I enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till personal inom sågverks-, massa- och pappersindustrin som har behov för dessa specifika kunskaper och färdigheter.

Utbildningen inkluderar ett teoretiskt och praktiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå I. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

5 000 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor. 

Material

Ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03