Drönarbild på väg med bil och fällda träd över vägen. Foto: Patrik Svedberg

Motorsågsutbildning Nivå V − väghållning

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att på ett säkert sätt kunna kapa träd som fallit över vägar. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå V, såsom att kapa loss träd som fallit över vägar och hindrar eller utgör fara för trafiken.

Utbildningen ger dig de arbetstekniska grundkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för motorsågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Observera att utbildningen endast är en grundutbildning, vid mer avancerad fällning, till exempel av träd som sitter i spänn krävs en högre utbildningsnivå, vanligtvis minst motorsågskörkort nivå AB + C alternativt nivå AB + S.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå V enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till väghållare och andra som är ansvariga för att vägar ska vara framkomliga.

Utbildningen inkluderar ett teoretiskt och praktiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå V. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive teoretiskt och praktiskt prov.

Pris

3 875 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor. 

Material

Ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03