Fällning av träd med motorsåg.  Foto: Josefina Sköld

Motorsågsutbildning Nivå E − skylift

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid arbete från skylift. Tyngdpunkten ligger på användning av motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering, både från mobil och stationär arbetsplattform såsom skylift. Fokus är på praktiska övningsmoment där du får lära dig god kapteknik och hur du genom säkringar kontrollerar fallet på grenar och toppar vid trädbeskärning eller sektionsvis träddemontering. Du får även lära dig att bedöma vad som inte kan eller bör göras från en aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder.

Observera att normal trädfällning inte ingår utan kräver utbildning på nivå B för enklare fällningar eller C för avancerade trädfällningar. Observera även att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen, exempelvis skylift, samt säkring mot fall av personal är ett förkunskapskrav.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå E enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt prov. Godkänt prov ger dig motorsågskörkort nivå E. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive ett praktiskt prov.

Pris

7 750 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A och B samt liftutbildning.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor. 

Material

Ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03