Vindfällen efter stormen Malik. Granar ligger omkullblåsta. I bakgrunden finns granar som fortfarande står. Foto: Mats Carlén

Motorsågsutbildning Nivå S − skadade träd

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid arbete med skadade träd. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå S, som nedtagning av fastfällda träd och upparbetning i stormfälld skog.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning av starkt lutande träd, tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom exempelvis vindfällning och snöbrott. Vi går även igenom hur man fäller, kvistar och kapar trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå S enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå S. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

7 625 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Boken Motorsågning ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03