Två människor och en maskin i skogen. Foto: Niklas Peil

Motorsågsutbildning Nivå D − linjearbete

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid linjearbete. Tyngdpunkten ligger på användning av olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg i anslutning till fasta anläggningar såsom kraftledningar och järnväg. Vi går igenom hur man planerar och genomför nedtagning av träd av varierande storlek från ledningar med god kontroll och säkerhet, samt reglerna för lagarbete och arbete i mörker. Kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning, minst ESA-14) är ett förkunskapskrav. Observera att utbildningen endast ger kompetens för uppröjningsarbeten och inte för att fälla träd bredvid ledning, exempelvis i samband med förebyggande trädsäkring.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå D enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt prov. Godkänt prov ger dig motorsågskörkort nivå D. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive ett praktiskt prov.

Pris

5 125 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A och B, samt även C eller S. Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd utbildning ESA-14) är ett krav.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03