Upparbetning med motorsåg. Foto: Patrik Svedberg

Motorsågsutbildning Nivå B − trädfällning grund

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid trädfällning. Tyngdpunkten ligger på fällning och kvistning av träd, samt de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå B.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg av vanligt förekommande skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, men ger även kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, användning och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå B enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har motorsågskörkort nivå A och som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå B. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Tre dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

9 000 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Boken Motorsågning ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03