En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Dalarna

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar. Du anmäler dig via länken som du hittar under träffen.


Fältkurs om särskilt viktiga arter - för  yrkesverksamma

  • 21 augusti, kl. 9-15 i Leksand.

Läs mer och anmäl dig


Skötsel av lövskog

Kurstillfällen att välja bland:

  • 10 juli kl. 9.30-15 i Rankhyttan
  • 24 augusti kl. 9.30-15 i Leksand med omnejd.

Läs mer och anmäl dig


Tänk vilt när du sköter din skog

Lär dig mer om hur du kan öka mängden naturligt viltfoder i skogen för att bland annat minska betesskadorna. Du får veta mer om vilka skogsskötselåtgärder som bidrar till ökad fodermängd i skogen, och vilka positiva effekter detta kan bidra till.  

Datum, tid och plats

  • 21 september kl. 9-15 i Rankhyttan, Falun.

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-05-22