En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Värmland

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika platser att välja bland. Du anmäler dig via e-post.

Mera tall

Du får på den här skogsträffen lära dig om olika föryngringsmetoder för lyckade tallföryngringar och foderskapande åtgärder för minskade betesskador.

Datum, tid och plats

  • Torsdag 18 april, kl. 14-17. Segerstad, Karlstads kommun.
  • Onsdag 24 april, kl. 14-17. Olsäter, Forshaga kommun.
  • Fredag 17 maj, kl. 14-17. Rattsjöberg, Torsby kommun.

Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Välkommen med din anmälan senast 7 dagar innan respektive träff! Ange i din anmälan vilken träff och datum det gäller, samt eventuellt behov av specialkost.

Anmäl dig till träffen via e-post

  • Senast uppdaterad: 2024-03-13