Naturbild över fjäll och skog från södra Dalarna.

Dalarnas distrikt

Dalarna är ett Sverige i miniatyr. I norr och nordväst ligger fjällen. I Idre finns Sveriges sydligaste sameby.

Längre söderut blir skogarna bördigare och här är landskapet delvis påverkat av det tidigare bergsbruket. De vanligaste trädslagen är tall, gran och björk. Ek och lönn är på frammarsch i söder.    

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

Det lokala nyhetsbrevet riktar sig främst till skogsägare och allmänhet som vill veta mer om skog och natur. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.

Nyhetsbrev för yrkesverksamma i skogen

Nyhetsbrevet för yrkesverksamma är ett e-brev med riktad information till dig som arbetar med skogliga frågor. Det kan handla om nyheter inom tillsyn, rådgivning, skötsel, kurser och träffar. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.