En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Gävleborg

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar. Du anmäler dig via länken som du hittar under träffen.


Vägar och miljöhänsyn - för  yrkesverksamma

  • 19 juni klockan 9-15 i Bollnäs.

Läs mer och anmäl dig


Vägar och miljöhänsyn

  • 19 juni klockan 17-21 i Bollnäs.

Läs mer och anmäl dig


Särskilt viktiga arter - för yrkesverksamma

  • 28 augusti klockan 9-15 i Vikskogen, Bollnäs.

Läs mer och anmäl dig


Naturvårdande skötsel - för yrkesverksamma

  • 5 september klockan 9-15 i Hudiksvall.

Läs mer och anmäl dig

  • Senast uppdaterad: 2024-05-22