En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Sörmland och Örebro

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via länken som du hittar under varje träff.

Skötsel av ekskog

Ek är ett trädslag som med rätt skötsel kan ge höga värden. På Vibyholms ägor i Flens kommun tittar vi närmre på anläggning, röjning och gallring av ek. Vi nämner också vilka bidrag som finns att söka hos Skogsstyrelsen för ädellövskog. Dagen gästas av Kährs, Sveriges största köpare av ek, som berättar mer om hur du apterar för största värde. Träffen genomförs i samarbete med Ekfrämjandet.

Datum, tid och plats

  • Fredag 31 maj, kl. 10-15. Vibyholm, Flens kommun.

Vi bjuder på lunch och fika! Anmäl dig via länken senast den 24 maj. Skriv namn och behov av specialkost i din anmälan.

Anmäl dig till träffen via e-post

  • Senast uppdaterad: 2024-03-04