Dalarna: Fältkurs om särskilt viktiga arter

21 augusti - 21 augusti

Vilka arter behöver du ta särskild hänsyn till när du brukar skogen? Välkommen på en kursdag i fält i Leksand den 21 augusti där du får lära dig mer om det.

Under den här kursdagen pratar vi om särskilt viktiga arter i skogen. Vi kommer att besöka olika miljöer och titta på ett urval av naturvårdsarter som är typiskt förekommande i vår region. Kursens huvudfokus är arternas ekologiska krav samt vilken hänsyn de kräver. Men vi kommer även att beröra de gällande regelverken för respektive art.

Kursen hålls i Leksand med omnejd den 21 augusti kl. 9-15. Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 14 augusti.

Anmälan till kurs om särskilt viktiga arter

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet