Skogliga grunddata 2024

Planen är att slutföra laserskanningen av den andra nationella täckningen av laserdata under 2024. Totalt skannas 409 000 km2 skogsmark.

De områden som ska skannas under 2024 är Gotland och de delar av norra Sverige som ännu inte är skannade. Vi hoppas på en leverans av skogliga grunddata över Gotland efter sommaren. Områdena i norra Sverige ska skannas med löv på träden, varför en leverans av skogliga grunddata först kommer att kunna ske först under hösten eller vintern. Det finns vissa fjällnära områden med mycket lite skogsmark, mindre än 10 procent skogsmark inom en 2,5 km-ruta, som kan komma att sakna laserskanning.

Det kommer att finnas medel för att under 2024 påbörja laserskanning av det tredje nationella omdrevet. Det går i dagsläget dock inte att säga när det kan komma en leverans av skogliga grunddata för omdrev 3.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-15