Villkor för nyttjande av Skogsstyrelsens geodata

Villkoren gäller för geodata producerade av Skogsstyrelsen.

Om inget annat anges är Skogsstyrelsens geodata öppna data och är släppta under licensen CC0. Det innebär i korthet att de är helt fria att använda. Ange gärna källa Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04