Villkor för nyttjande av Skogsstyrelsens geodata

Villkoren gäller för geodata producerade av Skogsstyrelsen

Upphovsrätt

Upphovsrätten tillkommer Skogsstyrelsen.

Nyttjanderätt

Skogsstyrelsens geodata är släppta under licensen Creative Commons, erkännande 4.0 (förkortat CC BY). Det innebär i korthet att de är fria att använda, bearbeta och sprida, men att källa ska anges.

Ansvar

Exempel på felaktigheter som kan förekomma är dålig lägesnoggrannhet eftersom mycket inte är GPS-inmätt i fält.

  • Senast uppdaterad: 2022-04-29