Villkor för nyttjande av Skogsstyrelsens kartdatabaser

Avtal gällande databaser producerade av Skogsstyrelsen. Villkoren gäller för samtliga geodatatjänster.

Upphovsrätt

Upphovsrätten tillkommer Skogsstyrelsen.

Nyttjanderätt

Skogsstyrelsens geografiska datamängder som är tillgängliga via Skogsdataportalen är fria att använda. Källa ska dock anges © Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen tillämpar CC BY.

Ansvar

Skogsstyrelsen ansvarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma vid användning av databasen eller på grund av att databasen inte kunnat utnyttjas.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-13