Klarälven Värmland.

Värmlands distrikt

I vårt landskap betyder skogen mycket - både för vår ekonomi, för vårt välbefinnande och vår rekreation. Här ser du en vy över Klarälven, omgiven av milsvida skogar.

I Värmland finns stora granskogar i norr och ädellövskog i söder. I väster hittar du lövskog i den dramatiska terrängen och i öster är skogen präglad av bergslagshistoriken. Skogsmarksarealen är cirka 1,3 miljoner hektar, varav 60 procent ägs av 20 800privata skogsägare.