man som röjer lövskog

Värmland: Skötsel av lövskog

20 september - 20 september

Välkommen till en kurs om lövskogsskötsel i Rattsjöberg den 20 september.

Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning, gallring av lövträd och skaderisker. Vi informerar även om de ekonomiska stöden för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) och Ädellöv.

  • Tid: 20 september klockan 10-15
  • Plats: Rattsjöberg, Torsby kommun

Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika!

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 13 september.

Anmälan till kurs om lövskogsskötsel

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet