En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Uppsala och Västmanland

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar. Du anmäler dig via länken som du hittar under träffen.


Tänk vilt när du sköter din skog

Lär dig mer om hur du kan öka mängden naturligt viltfoder i skogen för att bland annat minska betesskadorna. Du får veta mer om vilka skogsskötselåtgärder som bidrar till ökad fodermängd i skogen, och vilka positiva effekter detta kan bidra till.  

Datum, tid och plats

  • 20 september kl. 9-15 i Bålsta

Anmäl dig till träffen


  • Senast uppdaterad: 2024-05-31