Grodor.

Vägledning för hänsyn till andra fridlysta arter än fåglar

Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram vägledningar för hur du vid skogsbruksåtgärder tar hänsyn till några av de arter som är skyddade i artskyddsförordningen.

Arter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd. De arter som SLU och Skogsstyrelsen just nu jobbar med är vägledningar för är guckusko, lappranunkel, åkergroda, nordfladdermus och dvärgpipistrell. Vägledningarna kommer att publiceras löpande på den här sidan.

SLU och Skogsstyrelsen har även tagit fram en vägledning för hänsyn till knärot, som är skyddad i bilaga 2, samt större vattensalamander som är skyddad i bilaga 1 (n) i artskyddsförordningen.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-17