Skogliga grunddata - beskrivning av geodata

Skogliga grunddata beskriver tillståndet i skogen och består av kartor som visar:

  • volym
  • grundyta
  • grundytevägd medelhöjd
  • grundytevägd medeldiameter
  • biomassa

Skogliga grunddata tas fram genom sambearbetning av data från laserskanning och provytor från riksskogstaxeringen. Kartorna kan användas vid skoglig planering.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-11-10