Äldre stenmur som löper utmed skogsbilväg. Foto: Ulf Lindroth

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning − Grunder

För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs.

Utbildningen är främst riktad till dig som planerar, leder eller utför avverkningar. För vissa personalkategorier och entreprenörer är grundutbildningen ett krav enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i miljöhänsyn vid utförande av skogliga arbeten såsom föryngringsavverkning och gallring.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här grundutbildningen.

Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

7 000 kronor inklusive moms, samt 750 kronor inklusive moms för webbdelen.

Förkunskaper

Naturbruksgymnasium med inriktning skog eller motsvarande. Godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Vår bok Miljöhänsyn i skogsbruket är ett tillval. Fika och lunch ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18