Solbelyst spång i eklandskap vid havet. Foto: Ulf Lindroth

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning − Förnyelse

För dig som driver ett certifierat skogsbruk krävs det att du upprätthåller dina kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här förnyelseutbildningen, som huvudsakligen sker i fält, säkerställer du att du uppfyller kompetenskraven långsiktigt.

Utbildningen är främst riktad till dig som planerar, leder eller utför avverkningar. Den här förnyelseutbildningen är speciellt framtagen för att du ska kunna leva upp till de krav som Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard ställer. Enligt PEFC ska en förnyelseutbildning genomföras minst vart femte år.

Som förberedelse genomför du SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken. Om du inte har genomfört webbutbildningarna ordnar Skogsstyrelsen, som tillval, inloggning till de båda webbutbildningarna. Webbutbildningarna innehåller prov som du måste få godkänt i för att kunna påbörja den här förnyelseutbildningen.

I förnyelseutbildningen får du sedan ny kunskap med utgångspunkt i gröna bokslut, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, eventuella regel- och lagändringar och Skogsstyrelsens inventeringar. Även viss repetition från grundutbildningen ingår.

Godkända webbutbildningar som förkunskap och godkända övningar i fält är en förutsättning för att få tillgång till utvärderingskoden. Då utvärderingen är genomförd kan deltagarna själva skriva ut SYN:s kompetensbevis för Natur- och kulturhänsyn – Avverkning som är giltigt i fem år. Förnyelseutbildning ska alltså genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Som ytterligare tillval kan du beställa boken Miljöhänsyn i skogsbruket.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag i fält, inklusive praktiska övningar.

Pris

3 750 kronor inklusive moms, samt 750 kronor inklusive moms för webbdelen.

Förkunskaper

Genomförd SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning – Grunder samt godkänt resultat på SYN:s webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Vår bok Miljöhänsyn i skogsbruket är ett tillval. Fika och lunch ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18