Motorsåg skär i plåttak. Foto: Sven-Owe Kymnedal

Motorsågsutbildning Nivå F − räddningstjänst

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid räddningsuppdrag av olika slag. Tyngdpunkten ligger på vanligt förekommande motorsågsarbeten inom räddningstjänsten och de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå F.

Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i att hantera motorsåg vid arbeten inom räddningstjänsten såsom sågning i byggnader med hårdmetallkedja, sågning från arbetsplattform, kapning av stammar i spänn och trädfällning i samband med bekämpning av skogsbrand.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå F enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som utför motorsågsarbeten inom räddningstjänsten.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt prov. Godkänt prov ger dig motorsågskörkort nivå F. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive praktiskt prov.

Pris

4 375 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågsutbildning nivå A och B, samt lift- och höghöjdsutbildning.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03