Här finns nya Skogliga grunddata

Du kan ta del av uppdaterade Skogliga grunddata i Skogsstyrelsen karttjänster. Du kan också ladda ner nya Skogliga grunddata till eget GIS.

Karttjänster där du kan ta del av uppdaterade Skogliga grunddata:

  • Skogsstyrelsens Mina sidor. För dig som är skogsägare, kräver inloggning.  
  • Skogsstyrelsens öppna kartor.

Du kan även ladda ner data för att använda i eget GIS via

  • FTP (File Transfer Protocol)
  • REST API
  • Senast uppdaterad: 2022-05-02