REST - Representational state transfer

Beskriver hur maskin till maskinkommunikation tillhandahålls. Allt kan anropas via http. Informationen går att titta på, bearbeta och ladda ner.

Vektordata är fritt tillgängliga utan inloggning.

För att använda Skogsstyrelsens data i rasterformat behöver du ett användarkonto. För rasterdata är endast skogliga grunddata öppna geodata. Markfuktighetskarta och trädhöjd är tillgängliga inom ramen för geodatasamverkan. För våra öppna data tillämpas CC BY.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-13