REST-tjänster för geodata

Skogsstyrelsens tjänster har stöd för REST-anrop. Det är ArcGIS Servers syntax för REST-anrop som gäller.

I geodatatjänsten Skogliga grunddata ingår volym, medelhöjd, grundyta, medeldiameter och biomassa. Detta data är öppna geodata.

Om du arbetar på en myndighet som deltar i geodatasamverkan, kan du även få tillgång till trädhöjdsraster från laser och flygbild samt markfuktighetskartan. Trädhöjdsraster skapat utifrån nya laserdata skog beräknas bli tillgängligt som öppna geodata under 2020.

I de tekniska specifikationerna hittar du information om hur anropen ska göras.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-18