Skogsägare och tjänster

Ett syfte med projektet Rikare Skog är att utveckla kunskap och förståelse kring skogsägares beslutsfattande liksom behovet av och tillgången på olika typer av skogliga tjänster.

Initialt (WP 1) har projektet gått igenom forskningsläget och även undersökt tillgången på skogliga tjänster i de regioner där projektet verkar, det vill säga Västernorrland, Västerbotten och Österbotten i Finland. Här kan du läsa mera om resultatet.   

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23