Bäck.  Foto: Johan Nitare

Rikare skog − Diversifiering genom inkludering och specialisering (DIS)

Projektet Rikare skog (DIS) vill utveckla kunskaper, metoder, tjänster och affärsmodeller för att hjälpa skogsägare och tjänsteföretag. I projektet arbetar myndigheter, universitet, skogsägare och tjänsteföretag tillsammans. Projektet är avslutat.

Ett mål med projekt Rikare skog är att utveckla kunskapen och förståelsen om skogsägares beslutsprocesser och målsättningar med sitt skogsägande och brukande.

Med deltagande skogsägares erfarenheter, upplevelser, tankar och kunskaper vill projektet utveckla olika metoder, verktyg och tjänster som kan hjälpa skogsägare att ta beslut. Projektet kan därmed bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen. 

Projektet pågår mellan augusti 2018 och juli 2021 med stöd av Interreg Botnia-Atlantica (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Projektet drivs med Sveriges Lantbruksuniversitet som projektägare, tillsammans med Skogsstyrelsen i Västerbotten och Västernorrland och motsvarande partners i Finland. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23