En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar. Du anmäler dig via länken som du hittar under träffen.


Fältkurs om särskilt viktiga arter - för yrkesverksamma

  • 11 september kl. 9-15 i Skövde.

Läs mer och anmäl dig


Fältkurs om naturvårdande skötsel - för yrkesverksamma

  •  24 september kl. 9-15 i trakterna kring Skövde.

Läs mer och anmäl dig


Tänk vilt när du sköter din skog

Lär dig mer om hur du kan öka mängden naturligt viltfoder i skogen för att bland annat minska betesskadorna. Du får veta mer om vilka skogsskötselåtgärder som bidrar till ökad fodermängd i skogen, och vilka positiva effekter detta kan bidra till.  

Datum, tid och plats

  • Torsdag 26 september kl. 9.30-15. Samling på Hunneberg, Bergagården.

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-05-21