En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Västra Götaland

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret.

Hyggesfritt skogsbruk

Under den här träffen besöker vi ett demonstrationsområde för att se hur man kan bruka skogen utan hyggen. Vad vinner du och skogen på att bruka hyggesfritt och vilka risker finns det? Det är några frågor som vi försöker besvara under träffen.

  • Tid: 17 maj klockan 15-17
  • Plats: Rådde gård, Tranemo kommun.

Skogsstyrelsen bjuder på fika!

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 13 maj.

Anmäl dig till träffen


Återvätning av torvmark och hyggesfritt skogsbruk

Har du dikade torvmarker? Visste du att de släpper ut mycket koldioxid? Med återvätning stoppas utsläppen och du kan få biologisk mångfald och viltnytta på köpet. Besök ett område med pluggade diken och lär dig mer om återvätning av dikade torvmarker, avtal, ersättning och klimatnytta. Markägaren berättar om sina tankar kring återvätningen.

Vi kommer även att diskutera grunderna i hyggesfritt skogsbruk och på vilka sätt det kan bedrivas. Vi berättar även vilka förutsättningar som behövs för att lyckas och vilka fördelar och risker ett hyggesfritt skogsbruk för med sig. Vi bjuder på fika!

Datum, tid och plats

  • Torsdag 25 april, kl. 16-20. Ringstena i Svenljunga kommun.

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-02-29