En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Kronoberg

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar. Du anmäler dig via länken som du hittar under träffen.


Kulturmiljövård i skogen - för yrkesverksamma

  • 20 augusti klockan 9.30-15 i Moheda, Alvesta kommun.

Läs mer och anmäl dig


Tänk vilt när du sköter din skog

Lär dig mer om hur du kan öka mängden naturligt viltfoder i skogen för att bland annat minska betesskadorna. Du får veta mer om vilka skogsskötselåtgärder som bidrar till ökad fodermängd i skogen, och vilka positiva effekter detta kan bidra till.

  • 4 september kl. 9:30-14:30, Moheda

Anmäl dig till träffen


Lövskogsskötsel

  • 6 september klockan 9.30-15 i Braås, Växjö kommun.

Anmäl dig till träffen


Fältkurs om naturvårdande skötsel - för yrkesverksamma

  •  10 september kl. 9-15 i trakten kring Växjö.

Läs mer och anmäl dig

  • Senast uppdaterad: 2024-02-08