En skogskonsulent berättar om området för en grupp människor under en ädellövsskogsdag. Foto: Jenny Leyman

Lokala skogsträffar i Kronoberg

Välkommen att delta i våra lokala skogsträffar under våren 2024. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under informationen om träffen.

Ädellövskogsdag

Vi besöker olika typer av skogar med inslag av ädellöv och diskuterar möjliga åtgärder. Med dig hem får du inspiration och idéer på hur du kan bruka de ädellövträd som redan finns i din skog. Vi pratar både värdeutveckling och vikten av att ta hänsyn till naturen. Du får också information om ekonomiskt stöd till ädellövskogsbruk.

Datum, tid och plats

  • 17 maj kl. 9.30-15 i Urshult, Tingsryd.

Anmäl dig till träffen

  • Senast uppdaterad: 2024-02-08