Självföryngring vid sjö. Foto: Michael Ekstrand

Kronobergs distrikt

Distriktet omfattar Kronobergs län där 78 procent av all mark består av skog. Här finns allt från bokbackar och myrar i väster, via lövskog och odlingsbygder kring de större sjöarna, till tallmarker i öster.

Granskogen dominerar men tack vare en uppblandning av andra skogsmiljöer och rikligt med vattendrag finns här ett varierat landskap. Lagan och Helge å är två av dessa vatten som berikar distriktet på väg mot utloppen i Kattegatt respektive Hanöbukten i Östersjön. 

Lokala träffar och kurser i Kronoberg

Under året har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Vissa av de lokala kurserna och skogsträffarna anordnas inom Miljösmart skogsbruk.

Aktuella skogsträffar och kurser

 

Aktuellt

  • Just nu finns det inga aktuella nyheter

Nyhetsbrev för Kronobergs distrikt

Här kan du anmäla dig till vårt lokala nyhetsbrev. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.