Skira ängsblommor i solnedgång.

Kronobergs distrikt

Distriktet omfattar Kronobergs län där 78 procent av all mark består av skog. Här finns allt från bokbackar och myrar i väster, via lövskog och odlingsbygder kring de större sjöarna, till tallmarker i öster.

Granskogen dominerar men tack vare en uppblandning av andra skogsmiljöer och rikligt med vattendrag finns här ett varierat landskap. Lagan och Helge å är två av dessa vatten som berikar distriktet på väg mot utloppen i Kattegatt respektive Hanöbukten i Östersjön. 

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.