Man går och tittar i en granskog.  Foto: @ Camilla Zilo

Lokala skogsträffar i Västernorrland

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret.

 


Kurs i lövskogsskötsel

Vid den här kursen fokuserar vi på hur du på bästa sätt kan sköta våra vanligaste lövträd. Vi pratar både om rena lövbestånd och om hur du kan öka andelen lövträd i barrskogen.

Datum, tid och plats

  • Tisdag 14 maj, kl. 17-21.30, Härnösand

Läs mer och anmäl dig till träffen


Kurs i naturvårdande skötsel

Vi kommer att gå igenom grundläggande principer, lagstiftning och Nokås-stödet. Vi tittar också på praktiska åtgärder i fält. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam i skogen.

Datum, tid och plats

  • Tisdag 28 maj, kl. 9-15, Sundsvall (Obs! Plats ändrad från Sollefteå till Sundsvall)

Läs mer och anmäl dig till träffen


Träff i fält om miljöhänsyn

Kom och lär dig mer på den här träffen ute i fält där du får mängder av information om vad du behöver tänka på för att uppnå målbilderna om miljöhänsyn.

Datum, tid och plats


Kurs om kulturmiljövård i skogen

Din skog är full av historia - den har haft ett liv långt innan den blev din. Det är viktigt att både känna till vilka lämningar som finns från tidigare, och hur du kan vara rädd om dem när du brukar din skog. Träffen är öppen för både dig som är markägare och dig som är yrkesverksam i skogen. 

Datum, tid och plats


Kurs om särskilt viktiga arter

Fridlysta kärlväxter och många andra arter behöver särskild hänsyn när du brukar skogen. Vid den här kursdagen går vi igenom hur du identifierar naturvårdsarter och vilka särskilda kännetecken de har. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam i skogen.

Datum, tid och plats

  • Måndag 3 juni, kl. 12.30-17, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl dig till träffen


Kurs i lövskogsskötsel

Vid den här kursen fokuserar vi på hur du på bästa sätt kan sköta våra vanligaste lövträd. Vi pratar både om rena lövbestånd och om hur du kan öka andelen lövträd i barrskogen.

Datum, tid och plats


 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-28