Storskraksungar i ett bohål i en trädstam. Foto: Kenneth Johansson

Drygt 9 procent av arealen lämnas som hänsyn vid föryngringsavverkning

Nyhet | Statistik - 14 december 2023

Medianstorleken på sammanhängande kalmark var 2,4 hektar 2022 och de 5 procent största sammanhängande kalmarkerna var 14,7 hektar eller större. Under avverkningssäsongerna 2017/2018 – 2019/2020 lämnades drygt 9 procent av den avverkade arealen som hänsyn vid föryngringsavverkning. Skattad medelbredd på kantzonerna lämnad mot vatten var 11 meter och andel av sträckan strandlinje som helt saknar kantzon var 29 procent.

Hänsyn lämnad vid avverkning

Knappt 82 procent av den föryngringsavverkade arealen var belägen på föryngringsavverkningar med någon form av hänsynsytor under avverkningssäsongerna 2017/18 – 2019/20. Den totala arealandelen hänsyn var drygt 9 procent för hela landet. I norra och södra Norrland var andelen hänsyn 10 respektive drygt 11 procent av den avverkade arealen och cirka 8 respektive 7 procent i Svealand och Götaland.

Hänsyn till vatten

Kantzon mot vatten har lämnats som hänsyn på 71 procent av sträckan strandlinje, på föryngringsavverkningar under avverkningssäsongerna 2017/2018 – 2019/2020. Medelbredden på dessa kantzoner är 11 meter i hela landet. Hos enskilda ägare är medelbredden knappt 10 meter och hos övriga ägare drygt 13 meter.

Storlek på sammanhängande kalmark

I Sverige är medelstorleken på de sammanhängande kalmarksarealerna 4,4 hektar och medianstorleken 2,4 hektar år 2022. Den 95:e percentilen (de fem procent största sammanhängande kalmarkerna) är 14,7 hektar eller större. Från år 2013 kan vi se en svagt minskande trend för storleken hos kalmarksarealerna i den 95 percentilen fram till 2018 då de vänder uppåt igen. Varken medelvärdet eller medianen har någon tydlig trend under perioden.

Förklaring

Strandlinje innebär den sträcka som där land möter hav, sjö eller vattendrag.

Föryngringsavverkningar som under en period av tre avverkningssäsonger från avverkningstidpunkten med ett mindre avstånd än 20 meter från varandra betraktas i det här sammanhanget som en sammanhängande kalmarksareal, oavsett om de ligger över en fastighetsgräns.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.